Kominki Wodne


Kominki Wodne
Kominki Wodne

Kominki mające w różnej konstrukcji wymienniki ciepła umożliwiające ogrzewanie gorącymi spalinami przepływającej przez nie wody są nazywane kominkami z płaszczem wodnym. Współpracują one z instalacją centralnego ogrzewania wodnego.

Umożliwiają zatem wykorzystanie wszystkich jej zalet:
- możliwości stosunkowo precyzyjnej regulacji temperatury w pomieszczeniach;
- utrzymywania jej przez dłuższy czas po zgaśnięciu ognia;
- użycia kominka do podgrzewania wody użytkowej.

Jeśli w domu jest instalacja co. z grzejnikami, można ją wykorzystać, zamiast montować dodatkowe przewody do systemu DGP To przynajmniej częściowa rekompensata wyższej ceny wkładu z płaszczem wodnym. Jego działanie nie różni się od działania kotła grzewczego na paliwo stałe, wobec tego kominek z płaszczem wodnym musi być wyposażony w takie same urządzenia zabezpieczające i regulacyjne jak kocioł.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie systemu przed wzrostem ciśnienia w wyniku podgrzewania wody. Najskuteczniejszym, najprostszym i do tego najtańszym sposobem jest realizacja instalacji w układzie z otwartym naczyniem wzbiorczym. Przejmuje ono nadmiar wody, której objętość zwiększa się po podgrzaniu, a jej ciśnienie nie wzrasta dzięki połączeniu wnętrza instalacji z atmosferą. Trwalsze, sprawniejsze i wygodniejsze w użytkowaniu są układy zamknięte - z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Tego typu układy mogą jednak współpracować jedynie z takimi urządzeniami grzewczymi, które są do tego przystosowane (mają skuteczne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody i mogą być eksploatowane przy jej wyższym ciśnieniu). Trzeba zatem koniecznie sprawdzić w instrukcji montażu, jak powinno wyglądać prawidłowe zabezpieczenie hydrauliczne płaszcza wodnego i zrobić je tak, jak przewidział to jego producent. Należy pamiętać, że wszelkie nieścisłości mogą sprawić, że instalacja nie będzie bezpieczna.

Polskie przepisy dopiero od niedawna pozwalają na instalowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe w układach zamkniętych. Więc nic dziwnego, że nie wszystkie dostępne na naszym rynku wkłady z płaszczem wodnym są przystosowane do takiego montażu.