Bezpieczny Kominek


Bezpieczny Kominek
Bezpieczny Kominek

Kominek zamknięty szklanymi drzwiczkami jest bezpieczniejszy od otwartego. Płomień jest oddzielony od pomieszczenia płytami z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, więc mniejsze jest ryzyko powstania pożaru. Oprócz tego szczelnie zamknięta obudowa chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu. W kominku zamkniętym można bez obaw rozpalić w nim i wyjść z domu. Natomiast w przypadku otwartego kominka jest to bardzo niebezpieczne.

Kontrola spalania. Szybkość spalania paliwa zależy przede wszystkim od ilości powietrza dopływającego do paleniska. W kominku otwartym regulacja strumienia powietrza jest bardzo niewielka. Służy do tego szyber - przepustnica zainstalowana w przewodzie dymowym. Jego przymknięcie zmniejsza ciąg kominowy i w związku z tym mniej powietrza jest zasysanego do paleniska, co skutkuje wolniejszym spalaniem drewna.

Nadmierne przymknięcie szybra może jednak spowodować, że dym zamiast do komina zacznie wydostawać się do pomieszczenia. W szczelnie zamkniętych wkładach kominkowych nie ma takiego niebezpieczeństwa. Dzięki temu jednorazowy załadunek drewna do nowoczesnego wkładu kominkowego wystarcza nawet na kilkanaście godzin palenia. Sprawność. Najważniejszą zaletą wkładów i kaset kominkowych jest znacznie skuteczniejsze niż w przypadku tradycyjnych kominków przekazywanie do pomieszczeń ciepła powstającego podczas spalania. Między stalowym korpusem urządzenia a wykonaną wokół niego obudową występuje szczelina, którą przepływa powietrze z pomieszczenia, ogrzewając się od gorącego wkładu. Nad paleniskiem jest wymiennik ciepła (często rozbudowany), w którym gorące spaliny ogrzewają przepływające przez niego powietrze z pomieszczenia. Nierzadko wkład posiada komorę wtórnego spalania, w której następuje dopalenie cząstek paliwa ulatujących z paleniska do komina. W prostych kominkach energia, jaką można z nich uzyskać, jest bezpowrotnie tracona, a do tego produkty spalania w większym stopniu zanieczyszczają atmosferę.